แพ็กเกจคอร์สราคาพิเศษ

New! 5 Game Changing

5 Game Changing คอร์สเป็นเสมือนหลักสูตรกวดวิชาในด้านพื้นฐานของ 5 เทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลก ซึ่งจำเป็นสำหรับการเรียนต่อ ทำงาน หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันในอนาคตอันใกล้นี้ ถ้ายังไม่เริ่มเรียนรู้ให้เข้าใจตั้งแต่วันนี้ สักวันคุณก็จะต้องถูกบังคับให้เรียนรู้อยู่ดี “คนที่รู้ก่อนก็จะเป็นผู้นำ” ส่วนคนรู้ทีหลัง หรือไม่รู้ก็จะเป็นผู้ตามต่อไป

 • Class 1 : Digital Disruption
 • Class 2 : Blockchain
 • Class 3 : Cloud
 • Class 4 : Fungible vs Non-Fungible Token
 • Class 5 : Internet of Things (IOT)
 • Class 6 : Big Data
 • Class 7 : Artificial Intelligence (AI)
 • Class 8 : Smart Contract
 • Class 9 : Metaverse
 • Class 10 : Digital Transformation
 • Class 11 : Laws in Blockchain, Metaverse and NFT
 • Class 12 : Soft Skills in Digital Era
5,990 บาท
ราคา 9,999 บาท
Digital Disruption

หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการเติบโตแบบทวีคูณในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อนาคตของเทคโนโลยี การหยุดชะงักทางดิจิทัล และความสำคัญของเทคโนโลยีในคลื่นธุรกิจใหม่ ตัวหลักสูตรจะนำเสนอกรณีการใช้งานทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริงและสำรวจว่าเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางธุรกิจอย่างไร ผู้เรียนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแนวคิดของการเติบโตแบบทวีคูณและผลกระทบต่อธุรกิจ

 • Class 1 : Digital Disruption
299 บาท
ราคา 799 บาท
Blockchain

หลักสูตร Blockchain จะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน คุณลักษณะ และฟังก์ชันการทำงาน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างอินเทอร์เน็ตและบล็อกเชน ลักษณะของบล็อกเชน และฉันทามติของนากาโมโตะ หลักสูตรนี้ครอบคลุมบล็อกเชนประเภทต่างๆ รวมถึงบล็อกเชนสาธารณะ ส่วนตัว และบล็อกเชนแบบสมาคม ผู้เรียนจะได้สำรวจกรณีการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนทางธุรกิจที่หลากหลาย และรับประสบการณ์จริงด้วยการจำลองการทำงานของบล็อกเชน

 • Class 2 : Blockchain
1,499 บาท
ราคา 2,500 บาท
Cloud

หลักสูตร Cloud จะนำเสนอภาพรวมของเทคโนโลยี Cloud Computing และจุดกำเนิดของมัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของระบบคลาวด์และรูปแบบบริการต่างๆ รวมถึง SaaS, PaaS และ IaaS ทั้งนี้หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมโมเดลการปรับใช้ระบบคลาวด์ เช่น คลาวด์ส่วนตัว สาธารณะ ไฮบริด และชุมชน ผู้เรียนจะได้สำรวจความแตกต่างระหว่างการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์และที่ Edge พร้อมด้วยข้อดีและข้อเสีย รวมทั้งสำรวจกรณีศึกษาทางธุรกิจต่างๆบนระบบคลาวด์

 • Class 3 : Cloud
499 บาท
ราคา 1,299 บาท
Fungible vs Non-Fungible Token

หลักสูตรที่จะกล่าวถึง Fungible Token vs. Non-Fungible Token หรือ NFT รวมถึงคำจำกัดความและประเภทของโทเค็น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระเป๋าเงินประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการเข้าใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชน เช่น กระเป๋าเงินร้อนและเย็น กระเป๋าเงินแลกเปลี่ยน และกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมถึงความสำคัญของมาตรฐานโทเค็น เช่น ERC20, ERC721, ERC1155 และ ERC998 และสำรวจแพลตฟอร์มและตลาด NFT ต่างๆ เช่น Opensea, Foundation, Megaland และ Bitkub NFT Marketplace นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับกรณีการใช้งานจริงที่หลากหลายสำหรับ NFT รวมถึงศิลปะดิจิทัล ของสะสม และการผสานรวมสินทรัพย์ที่จับต้องได้ สุดท้ายนี้ หลักสูตรครอบคลุมแนวโน้มรูปโปรไฟล์ NFT และให้ตัวอย่างของ NFT เช่น Collectable, Moment และ Gacha Pong

 • Class 4 : Fungible vs Non-Fungible Token
999 บาท
ราคา 1,600 บาท
Internet of Things (IOT)

หลักสูตร Internet of Things จะครอบคลุมคำจำกัดความของ IoT โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ IoT ต่อธุรกิจและสำรวจตัวอย่างการนำ IoT ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมถึงการเชื่อมโยง IoT กับอุปกรณ์และแอปพลิเคชันอื่นๆ และแบบจำลองสำหรับการสร้างรายได้จาก IoT ผู้เรียนจะได้สำรวจว่า IoT สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างไร ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ในท้ายที่สุด

 • Class 5 : Internet of Things (IOT)
899 บาท
ราคา 1,600 บาท
Big Data

หลักสูตรนี้จะเกี่ยวกับการสำรวจประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data และวิธีการรวบรวมข้อมูล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของตำแหน่ง Business Intelligence ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หลักสูตรนี้ครอบคลุมกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จของข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจและกระบวนการวิเคราะห์ รวมถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและวิธีการค้นหาผลลัพธ์ สุดท้าย ผู้เรียนจะได้สำรวจแนวโน้มในอนาคตของข้อมูลขนาดใหญ่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ

 • Class 6 : Big Data
599 บาท
ราคา 1,299 บาท
Artificial Intelligence (AI)

หลักสูตร Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ นี้ได้ครอบคลุมถึงต้นกำเนิดและการสร้าง AI ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Machine Learning และ Deep Learning และความแตกต่างระหว่างทั้งสอง รวมถึงจุดแข็งและข้อจำกัดของ AI โดยหลักสูตรนี้ยังสำรวจความสามารถในการใช้ AI ในปัจจุบันและโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในปัจจุบัน

 • Class 7 : Artificial Intelligence (AI)
999 บาท
ราคา 2,500 บาท
Smart Contract

หลักสูตรพิเศษที่จะครอบคลุมพื้นฐานของสัญญาอัจฉริยะ หรือ Smart Contract และการใช้ในเทคโนโลยีบล็อกเชน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกรรมบล็อกเชนและแพลตฟอร์ม Ethereum ซึ่งมักใช้สำหรับสัญญาอัจฉริยะ หลักสูตรนี้จะให้ภาพรวมของสัญญาอัจฉริยะ ประวัติ และกรณีการใช้งาน สุดท้ายผู้เรียนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ Solidity ซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนสัญญาอัจฉริยะบนแพลตฟอร์ม Ethereum

 • Class 8 : Smart Contract
399 บาท
ราคา 799 บาท
Metaverse

หลักสูตรเกี่ยวกับ "Metaverse" จะกล่าวถึงการสำรวจผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อนวัตกรรมและการเติบโตแบบก้าวกระโดดของแพ็คเกจเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมตาเวิร์สและผลกระทบต่อแง่มุมต่างๆ ของชีวิต รวมถึงการช้อปปิ้ง ความบันเทิง การเงิน การสื่อสาร และไลฟ์สไตล์ หลักสูตรนี้ครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่าง Metaverse และ Cryptocurrency รวมถึงกรณีการใช้งานจริงสำหรับ Metaverse ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเว็บ 1.0, 2.0 และ 3.0 และความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงเสริม (AR) และความจริงเสมือน (VR) หลักสูตรนี้สรุปด้วยการอภิปรายว่าบล็อกเชนเกี่ยวข้องกับ Metaverse อย่างไร การใช้โทเค็นที่ใช้ร่วมกันได้ใน Metaverse และกรณีศึกษาของแอปพลิเคชัน Metaverse เช่น คอนเสิร์ตเสมือนจริง อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว และนักแสดงเสมือนจริง

 • Class 9 : Metaverse
699 บาท
ราคา 1,600 บาท
Digital Transformation

หลักสูตรนี้มีชื่อว่า Digital Transform ซึ่งจะครอบคลุมการเปรียบเทียบและการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี บทบาทของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในเทคโนโลยี และความเข้าใจในห่วงโซ่อุปทาน คุณค่าของลูกค้า และการเดินทางของลูกค้าด้วยวิธีการดิจิทัล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีระบุและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และเข้าใจถึงความสำคัญของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในการตัดสินใจด้านเทคโนโลยี หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมถึงการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน คุณค่าของลูกค้า และการเดินทางของลูกค้า ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจในท้ายที่สุด

 • Class 10 : Digital Transformation
599 บาท
ราคา 799 บาท
Laws in Blockchain, Metaverse and NFT

หลักสูตรกฎหมายใน Blockchain, Metaverse และ NFT จะให้ความสำคัญกับการอธิบายกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงข้อจำกัด แอปพลิเคชัน และปัญหาที่จะเกิดขึ้น ผู้เรียนจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain, Metaverse และ NFT และผลกระทบต่อการใช้และการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร หลักสูตรนี้จะสำรวจปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในขอบเขตของสินทรัพย์ดิจิทัลและวิธีนำทาง

 • Class 11 : Laws in Blockchain, Metaverse and NFT
599 บาท
ราคา 999 บาท